Dziś jest: Czwartek, 27 Czerwca Imieniny obchodzi: Cyryl, Maryla, Władysław


Menu Głowne->Publikacje


Dziennik Zachodni nr 1, 06-01-2006 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na spotkanie na temat:

Priorytety lokalnej społeczności w zakresie rozwoju obszaru projektu
pt. „Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju
ZIELONEGO WIERZCHOŁKA ŚLĄSKA” –
warsztaty szkoleniowe.

Spotkania odbędą się w 8 gminach wg poniższego harmonogramu

L.p.

Miejsce spotkania

Data

Godzina

1.

Urząd Gminy Wręczyca Wielka
42-130 Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

09.01.2006

1000

2.

Urząd Gminy Kłobuck
42-100 Kłobuck,  ul. 11-go Listopada 6

09.01.2006

1400

3.

Urząd Gminy Opatów
42-152 Opatów, ul. Szkolna 5

30.01.2006

1000

4.

Urząd Miasta i Gminy Krzepice
42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13

30.01.2006

1400

5.

Urząd Gminy Panki 
42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5

06.02.2006

1000

6.

Urząd Gminy Przystajń
42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

06.02.2006

1400

7.

Urząd Gminy Lipie
42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29

07.02.2006

1000

8.

Urząd Gminy Popów
42-110 Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6

 

 

 

07.02.2006

 

1400

 


Będą to spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin, w wyniku których zebrane materiały posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w/w projektu realizowanego w ramach „Pilotażowego Programu Leader +” w Polsce.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju danego obszaru na najbliższe lata. Jest ona efektem szeregu cząstkowych analiz danego obszaru oraz konsultacji społeczności lokalnych. Podstawowym warunkiem dobrej strategii rozwoju jest udział w jej budowaniu szerokiego gremium społeczności.

 W związku z powyższym, zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu, na którym każdy będzie mógł:
- przedstawić nurtujące go problemy,
- wyrazić opinię na temat dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz rozwoju,
- wskazać przez siebie widziane, właściwe dla obszaru projektu, kierunki rozwoju,
- zgłosić projekty do realizacji we wszystkich dziedzinach, wspierające rozwój Naszych  obszarów wiejskich.

Z poważaniem

Zbigniew Krystek
Burmistrz Gminy KłobuckAutor publikacji: Biuro Leader+   Data: 2006-01-09
Powrót