Dziś jest: Czwartek, 27 Czerwca Imieniny obchodzi: Cyryl, Maryla, Władysław


Menu Głowne->Publikacje


Dziennik Zachodni nr 42, 21-10-2005 r.

    Osiem gmin przystąpiło do programu Leader+ Zielony wierzchołek Śląska
Do 2006 roku potrwa pilotażowy program Leader+, finansowany z funduszy unijnych. Ma on służyć wypracowaniu nowatorskich rozwiązań co do rozwoju obszarów wiejskich. W ramach programu powstał projekt "Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju zielonego wierzchołka Śląska". Przystąpiło do niego 8 gmin z terenu powiatu, lecz na dobrą sprawę wszystkie 9, ponieważ gmina Miedźno podjęła w tej kwestii bliską współpracę z Mykanowem, należącym już do powiatu częstochowskiego. Czego konkretnie dotyczy program Leader+, jakie można z niego osiągnąć korzyści? -Chodzi o wywołanie inicjatyw oddolnych. Muszą w nich współdziałać mieszkańcy poszczególnych gmin na zasadzie partnerstwa wszystkich sektorów, od gospodarki po stowarzyszenia. Wtedy możliwa jest aktywacja lokalnych społeczności, uświadomienie, że każdy może wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie. Przecież to właśnie konkretni ludzie na konkretnym terenie wiedzą najlepiej, co im jest potrzebne i jakie są szanse rozwoju oraz co można zaoferować innym. Program daje szansę nie na fundusze inwestycyjne, lecz szkolenia, analizy, konsultacje - wyjaśnia Wiesława Solska z Urzędu Gminy w Kłobucku. Gmina Kłobuck będzie w tym programie sprawować rolę wiodącą, choć powstał już zespół roboczy, złożony z przedstawicieli wszystkich 8 gmin. W listopadzie planowanych jest 8 spotkań informacyjnych nt. Leader+ we wszystkich gminach. Ich rezultatem powinno być powstanie lokalnej grupy działania w formie stowarzyszenia. (BESS)Autor publikacji: Biuro Leader+   Data: 2005-11-26
Powrót