Dziś jest: Czwartek, 27 Czerwca Imieniny obchodzi: Cyryl, Maryla, Władysław


Menu Głowne->Publikacje


Życie Częstochowy, 12-10-2005 r.

Wspólnie dla regionu
    8 gmin z powiatu kłobuckiego przystąpiło do realizacji projektu Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju "Zielonego wierzchołka Śląska" w ramach Programu Pilotażowego LEADER+.
Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka - to gminy z powiatu kłobuckiego, które biorą udział w projekcie.
Zaplanowane działania mają służyć mobilizacji społeczności lokalnych i zwiększenia ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym całego obszaru. Wspólne działania dotyczą partnerów z trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Uczestnicząc w projekcie gminy wykorzystują posiadany potencjał ludzki, zasoby naturalne i kulturowe.
- Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na tworzenie warunków umożliwiających poprawę jakości swojego życia - wyjaśnia Wiesława Solska, kierownik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy w Kłobucku. - Dzięki uczestnictwu w tzw. Lokalnej Grupie Działania mieszkańcy sami mogą zgłaszać potrzeby i decydować o poszczególnych działaniach w swoim najbliższym otoczeniu.
Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich gmin objętych projektem oraz powołanie Lokalnej Grupy Działania. LGD w kolejnych latach ubiegać się będzie o środki finansowe na realizację konkretnych projektów, wynikających z przyjętej wcześniej strategii.
Program LEADER+ zakłada aktywację lokalnych społeczności, uczy odpowiedzialności obywatelskiej, przygotowuje do podejmowania lokalnych inicjatyw. - W ramach realizowanego projektu chcemy nauczyć mieszkańców, że każdy z nas może wpływać na swoje otoczenie - mówi kierownik Wiesława Solska. - Każdy może wpływać na to, co się wokół niego dzieje.
środki na realizację projektu pochodzą z Unii Europejskiej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.Autor publikacji: Biuro Leader+   Data: 2005-11-26
Powrót