Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Gminy PartnerskieGmina:  Krzepice

Powierzchnia gminy : 79 km2

Liczba mieszkańców gminy: 9.855 tys.

O Giminie:  Krzepice to malowniczo położone miasto w dolinie rzeki Liswarty w północno - zachodniej części województwa śląskiego. Krzepice jako siedziba gminy, pełni stołeczną funkcję w stosunku do położonych wokół miejscowości.
Miasto i Gmina Krzepice posiada dobrze wykształconą sieć drogową układu krajowego, powiatowego i gminnego. Przez gminę przebiega droga krajowa nr. 43 Częstochowa - Wieluń oraz linia kolejowa relacji Katowice - Poznań.
Gmina jest w pełni zwodociągowana a w 60% skanalizowana.Posiada sieć automatycznych połączeń telekomunikacyjnych krajowych. Brak jest sieci gazowej.
Na terenie gminy działalność gospodarcza prowadzona jest przez 600 podmiotów gospodarczych. Najwięcej w sektorze prywatnym w zakresie transportu, drobnej wytwórczości, handlu i gastronomii.
Użytki rolne zajmują 84,6% powierzchni Gminy. Gleby są o różnym stopniu przydatności dla rozwoju rolnictwa. Użytki rolne na słabych klasach bonitacyjnych koncentrują się w rejonie miejscowości Podłęże Królewskie, Dankowice - Piaski. W miejscowościach takich jak Starokrzepice, Zajączki I, Zajączki II warunki dla rolnictwa są lepsze a produkcja rolna jest bardziej opłacalna.


Adres:  Urząd Miasta i Gminy Krzepice
            42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13
            tel. 034 317-51-72, 034 317-50-24
            mail:
umig@krzepice.pl

 

www:   http://www.bip.krzepice.pl/

Kordynator: Anna Krzak krzak_a@leaderplus-klobuck.pl tel.034 317-50-24, 034 317-51-72