Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Partnerstwo "Zielony wierzchołek Ślaska"->geneza


Jesienią 2004 r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) jako Instytucja Wdrażająca Działania 2.7 "Pilotażowy Program Leader+" Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 ogłosiła nabór wniosków w ramach
Schematu I.
Z inicjatywy Burmistrza Gminy Kłobuck Zbigniewa Krystka w dniu 17 listopada 2004 r. zostało zwołane spotkanie Burmistrzów i Wójtów powiatu kłobuckiego.
Na spotkaniu tym Gmina Kłobuck została wybrana Gminą Wiodącą, odpowiedzialna za przygotowanie projektu i złożenie wniosku w terminie do 31 grudnia 2004 r.
W dniu 9 grudnia 2004 r. siedem partnerskich gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka zawarło umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
Gmina Kłobuck przygotowała projekt i w dniu 30 grudnia 2004 r. złożyła wniosek w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa o dofinansowanie Projektu Partnerstwo narzędziem zrównoważonego rozwoju "Zielonego wierzchołka Ślaska". 16 czerwca 2005 r. projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, a 26 września 2005 r. została podpisana umowa między FAPA a Gmina Kłobuck.