Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Partnerstwo "Zielony wierzchołek Ślaska"->rezultaty


Zaplanowane w Projekcie działania przyczynią się do:

 • integracji mieszkańców wokół Projektu,
 • przebudowy świadomości społeczności lokalnej,
 • przełamania barier pomiędzy sektorem prywatnym, społecznym i publicznym,
 • szybszego rozwoju obszaru w strefie gospodarczej, edukacyjnej i kulturowej,
 • stworzenia logo i strony internetowej Projektu,
 • opracowanie czterech analiz: potencjału gospodarczego obszaru, potencjału przyrodniczego, atrakcyjności turystycznej oraz oferty edukacyjnej
  i kulturowej,
 • opracowanie artykułów o Projekcie w prasie lokalnej,
 • upowszechniania informacji o Projekcie we wszystkich gminach poprzez ulotki, foldery i plakaty,
 • opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW),
 • utworzenie Lokalnej Grupy Działania ( LGD) w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju obszaru,
 • wybrania zarządu LGD składającego się z przedstawicieli sektora społecznego, prywatnego i publicznego.