Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Partnerstwo "Zielony wierzchołek Ślaska"->planowane działania


Przy realizacji Projektu planowane są następujące działania:

1. Mobilizacja mieszkańców i lokalnych liderów do zaangażowania
w partnerski proces zarządzania rozwojem poprzez dostarczenie informacji
i pobudzenie do dyskusji.
1.1 Zredagowanie artykułów do prasy o Programie LEADER+ oraz inicjatywie
partnerstwa 8 gmin „Zielonego wierzchołka Śląska”.
1.2 Utworzenie i aktualizacja strony internetowej Projektu oraz opracowanie
logo Projektu.
1.3 Opracowanie, druk i dystrybucja ulotek, plakatów i folderów zawierających
informacje o partnerskim zarządzaniu rozwojem obszarów wiejskich.


2. Utworzenie Lokalnej Grupy Działania (LGD).
2.1 Powołanie Grupy Roboczej.
2.2 Spotkania z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i społecznego
w 8 partnerskich gminach.
2.3 Szkolenia wyjazdowe dotyczące zasad partnerstwa i korzyści z niego
wynikających.
2.4 Szkolenie dla Lokalnej Grupy Działania.
2.5 Powołanie i rejestracja Lokalnej Grupy Działania
2.6 Seminarium szkoleniowe dla zarządu Lokalnej Grupy Działania, dotyczące
zarządzania organizacją, procedur decyzyjnych i zagadnień prawnych.
2.7 Opracowanie zasad i procedur dotyczących wspierania przez LGD lokalnych
inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru.

3. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ZSROW).
3.1 Opracowanie ankiet dotyczących ZSROW i przeprowadzenie badan
ankietowych wśród mieszkańców 8 gmin.
3.2 Wykonanie analiz dotyczących potencjału demograficznego, gospodarczego
i przyrodniczego obszaru, jego atrakcyjności turystycznej oraz oferty
edukacyjnej i kulturowej.
3.3 Seminaria szkoleniowe z liderami społeczności każdej z gmin, dotyczące
rozwoju obszaru.
3.4 Opracowanie projektu ZSROW w oparciu o przeprowadzone analizy
i informacje od mieszkańców.
3.5 Przedstawienie projektu ZSROW członkom LGD i liderom społecznym.
3.6 Przyjęcie ZSROW przez LGD.