Dziś jest: Sobota, 18 Września Imieniny obchodzi: Irena, Stanisław, Józef

Menu Głowne->Partnerstwo "Zielony wierzchołek Ślaska"->dlaczego Partnerstwo?


Obszar na którym realizowany będzie Projekt, jest zwarty i jednolity pod względem geograficznym, kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym.
Dotychczas podmioty pochodzące z różnych sektorów i obszarów życia lokalnych społeczności działały w sposób nieskoordynowany i oddzielnie. Każda z gmin realizujących Projekt tworzyła własne strategie rozwoju, brak było jednolitych działań promujących rozwój określonych gałęzi lokalnej przedsiębiorczości czy usług.
Powołanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) rekrutującej się z różnych środowisk lokalnych – przedsiębiorstw, rolników, stowarzyszeń, podmiotów publicznych stanowić będzie platformę do budowy zrównoważonego i ukierunkowanego rozwoju obszaru objętego Projektem. Służyć mu będzie opracowana przez ekspertów i przy współudziale mieszkańców Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
Strategia rozwoju, w której budowie uczestniczyć będzie czynnik społeczny, na długie lata wyznaczy kierunki rozwoju obszaru objętego Projektem i stworzy poczucie partnerskiego uczestnictwa w budowie przyszłości regionu. Aktywizacja lokalnej społeczności, przebudowa zbiorowej świadomości, budowa partnerskich więzi to cel równie ważny, a może najważniejszy dla przyszłości Projektu i działań, które będą jego wynikiem.
Realizacja Projektu służyć będzie pełniejszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego obszaru. Umożliwi zrównoważony rozwój naszego regionu
z zachowaniem równowagi w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz przyczyni się do zachowania walorów środowiskowych i kulturowych. Stanowić będzie podstawę do budowy nowej jakości więzi międzyludzkich i tożsamości regionu. Umożliwi pozyskanie środków z funduszy europejskich w celu zintegrowania działań określonych w ZSROW.